W3.CSS

İSMAİL SAYDAN / Şube Müdürü

Öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır. 2003 - 2005 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Vergi Müfettiş Yardımcılığı görevinde bulunmuş olup 2005 yılında Raportör Yardımcısı olarak girdiği Ege İhracatçı Birlikleri'nde Şube Müdürü olarak çalışmaktadır. Bunun yanı sıra Yüksek Lisans yaptığı Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işletme bölümü (İng. MBA) Anabilim Dalı Doktora Programına da devam etmektedir.Aynı zamanda MikroEğitim projesinde de yer almaktadır.

M. İLHAN UNCU Yurt Dışı Fuar Destekleri / Şef

2005 yılında Ege İhracatçı Birliklerinde Raportör Yardımcısı olarak göreve başlayan İlhan Uncu Lisans öğrenimini 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamlamıştır. Halen Ege İhracatçı Birlikleri Devlet Yardımları Şubesinde Şef olarak çalışmaktadır. Bunun yanı sıra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına da tez aşamasında devam etmekte ve aynı zamanda MikroEğitim projesinde de yer almaktadır.

Tuba SUVEREN CERİTOĞLU MikroEğitim Turquality Destekleri Uzmanı

2007 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. 2007 - 2009 yılları arasında Akbank Mithatpaşa Ankara şubesinde Şirket Müşteri İlişkileri Temsilcisi - Yönetici Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2011 Eylül tarihinden itibaren Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Devlet Yardımları Şubesinde Uzman olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bölümünde Yüksek Lisans Programına devam etmekte ve aynı zamanda MikroEğitim projesinde de yer almaktadır.

Tuğçe ÇEKER MikroEğitim Yurt Dışı Birim ve Markalaşma Destekleri Uzmanı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 2010 yılında mezun olmuştur. İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Yönetimi bölümünde yüksek lisansını 2013 yılında tamamlamıştır. Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Devlet Yardımları Şubesinde 2011 yılında göreve başlamış olup; halen Uzman olarak çalışmakta ve aynı zamanda MikroEğitim projesinde de yer almaktadır.

İbrahim DEMİR Tasarım ve Yurtdışı Birim Desteği Uzmanı

2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. 2013 yılında İstanbul Maden ve Metal İhracatçı Birlikleri, Elektrik ve Elektronik Sektör şubesinde görevine başlamış olup, 2014 yılının Eylül ayında Ege İhracatçı Birlikleri Teşvik Uygulama Servisindeki (Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri) görevine başlamıştır. 2015 yılının Haziran ayında Devlet yardımları şubesinde başladığı görevine halen devam etmekte olup ve aynı zamanda MikroEğitim projesinde de yer almaktadır.

OKAN OKAY Yurt Dışı ve Yurt İçi Fuar Destekleri Uzmanı

2013 yılı Kasım ayında İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı birlikleri Genel Sekreterliğinde göreve başlayan, 2015 yılı Kasım ayında ise Ege İhracatçı Birliklerinde görevine devam eden Okan OKAY lisans öğrenimini 2012 yılında Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümünde ve 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlamıştır ve ayrıca Atatürk Üniversitesi Adalet bölümüne devam etmektedir. Hâlen Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Devlet Yardımları Şubesinde çalışmakta ve aynı zamanda MikroEğitim projesinde yer almaktadır.

Cansu IŞIK MikroEğitim Yurt dışı Fuar Destekleri Uzmanı

2014 yılında Ege İhracatçı Birliklerinde göreve başlayan Cansu IŞIK lisans öğrenimini 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde ve 2014 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır. Hâlen Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Devlet Yardımları Şubesinde çalışmakta ve aynı zamanda MikroEğitim projesinde yer almaktadır.

Fulya AYDIN Yurtdışı Birim Destekleri Uzmanı

Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden 2010 yılında mezun olmuştur. Adnan Menderes Üniversitesi Fizikokimya Anabilim dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2016 yılı Nisan ayı itibariyle Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Devlet Yardımları şubesinde İdari Memur olarak görev almaktadır.

Doğuş TURGUL Pazara Giriş Belgeleri ve KTZ Desteği Uzmanı

Ön lisans öğrenimini 2008 yılında Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde; Lisans öğrenimini 2010 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır. Çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra 2011 yılının Haziran ayında Ege İhracatçı Birlikleri Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Servisindeki görevine başlamıştır. 2016 yılının Eylül ayında Devlet Yardımları Şubesi Pazara Giriş Desteklerinde başladığı görevine halen devam etmekte olup ve aynı zamanda MikroEğitim projesinde de yer almaktadır.

Oğuz TAŞKIN MikroEğitim Yurt Dışı Fuar Destekleri Uzmanı

2011 yılında Ege İhracatçı Birliklerinde göreve başlayan Oğuz TAŞKIN Ön lisans öğrenimini 2010 yılında Dumlupınar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nde; Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde ise Lisans eğitimini tamamlamıştır. Hâlen Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Devlet Yardımları Şubesinde çalışmakta ve aynı zamanda MikroEğitim projesinde de yer almaktadır.

Esin KARATAŞ Yurtdışı Birim Destekleri Uzmanı

2009 yılında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde lisans eğitimi almış, ardından Pedagojik formasyon ve Yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra 2016 yılı itibarıyla Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Devlet Yardımları şubesinde İdari Memur olarak görev yapmaktadır.

Baki KAYNAKGÖZ MikroEğitim Pazara Giriş Desteği Uzmanı

Öğrenimini Anadolu Üniversitesinde tamamlamıştır. Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tarımsal İadeler ve Dahilde İşleme Rejimi şubelerindeki çalışmalarının sonrasında halen Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Devlet Yardımları şubesinde çalışma hayatına devam etmekte ve aynı zamanda MikroEğitim projesinde de yer almaktadır.

Cem KILIÇ MikroEğitim Yurt dışı Fuar Destekleri Uzmanı

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup 1991-2017 tarihleri arasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinde İhracat Uygulama , İthalat Uygulama ve Devlet Yardımları şubelerinde görev yapmıştır. 2017 Ağustos ay'ından itibaren Ege İhracatçı Birliklerinde Devlet Yardımları şubesi'nde görevine devam etmektedir.

Murat TUNCEL Tasarım ve Yurtdışı Birim Desteği Uzmanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur.2015 yılına kadar Tekstil Sektöründe ihracat ve pazarlama alanlarında çalışmıştır.2015 yılında Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’nde göreve başlamış olup 2017 yılı Eylül ayından itibaren Ege İhracatçı Birlikleri Devlet Yardımları şubesinde uzman yardımcısı olarak çalışmakta ve aynı zamanda MikroEğitim projesinde yer almaktadır.