DESTEK YÖNETiM SiSTEMi (DYS)

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistemdir. 01/01/2021 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece DYS üzerinden kabul edilir.*

Sisteme giriş Bakanlık web sayfası veya e-devlet kapısı üzerinden, elektronik imza veya e-devlet şifresi ile yapılır.


DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ.

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE (DYS) NASIL KAYIT OLUNUR?

SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S.)


Dikkat Edilecek Hususlar

1) Yararlanıcı tanımlama ve Kullanıcı yetkilendirme başvuru evrakları bir ön dilekçe ekinde gönderilmelidir. Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ

2) Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur. Yararlanıcı tanımlama ve Kullanıcı yetkilendirme başvuruları eş zamanlı / tek seferde yapılmalıdır.

3) Tanımlanma başvuruları, KEP üzerinden ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği üyesi olduğunuz İhracatçı Birliğine yapılmalıdır. İhracat işlemleri için birden fazla İhracatçı Birliği kullanılıyor ise Ek-B1 de ilk sırada belirtilen İhracatçı Birliği sistemde esas alınacaktır.

- İhracatçı Birliği üyesi olmayan yararlanıcılar, istedikleri İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden birine başvurabilir.

- Tanımlanma başvurularına ilişkin DYS Uygulama Usul ve Esasları ile ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler aşağıda yer almaktadır.

4) İbraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğu MERSİS verisi alınarak kontrol edilir. İbraz edilen bilgilerde farklılık olması durumunda başvurular işleme alınmaz. Bu nedenle, ilk aşamada firmaların MERSİS kayıtlarını kontrol etmeleri ve eksiklikleri tamamlamaları gerekmektedir.

5) Tanımlama başvurularına ilişkin gönderilecek tüm form ve ekler ayrı ayrı PDF olarak gönderilmelidir. Tüm belgeler tek PDF olarak birleştirilmemelidir. (Ör: 10 sayfalık kapasite raporu – 1 pdf dosyası, 5 sayfalık İmza Sirküleri – 1 pdf dosyası, 1 sayfalık Ek-A Yararlanıcı Bilgi Formu – 1 pdf dosyası vb.)

6) EK-B’de belirtilen Kurumsal E-posta Adresinin aktif iletişim e-postası olması ve sık sık kontrol edilmesi önem arz etmektedir.


* DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata göre sonuçlandırılmış desteklere (Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri, KTZ Yetkinlik Projeleri vb.) yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.

Örnek: Devam etmekte olan bir KTZ veya Tasarım Projesinin bitmesine 1 yıl süre varsa, bu projenin onay başvurusu DYS üzerinden alınmadığı için kalan proje süresince yapılacak tüm faaliyet ve destek ödeme başvurularına ilişkin süreçler proje onayının alındığı tarihteki mevzuata göre yürütülür.


Destek Yönetim Sistemine İlişkin Tebliğ

Uygulama Usul ve Esasları

EK A Sistem Kullanım Taahhütnamesi

EK B1 Yararlanıcı Bilgi Formu

EK B2 Yararlanıcı Bilgi Formu

EK B3 Yararlanıcı Bilgi Formu

EK C Kullanıcı Yetkilendirme Formu

EK D Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formu

EK E Başvuru Merkezleri

Not: Başvurular şahsen de yapılabilmektedir.