KAPAT

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği

BAŞVURU HAZIRLAMA KILAVUZU

www.kolaydestek.gov.tr

Ek-3 (Desteklenen Alet-Teçhizat-Malzeme ve Yazılım Listesi

Sorularınızı sormak için..

08.01.2019 Tarihli Genelge Değişikliği (PROJE SÜRE UZATIMI HK)

   

  DESTEK BAŞVURUSU YAPARKEN AŞAĞIDAKİ MADDELERE GÖRE HAREKET ETMENİZ BEKLEDİĞİNİZ HAK EDİŞİNİZİN DAHA HIZLI VE TAM SONUÇLANMASINA YARDIMCI OLACAKTIR.

  2008/2 Sayılı Tasarım Desteği İçin;

  Destek başvuru süresi ödeme tarihinden itibaren 6 aydır. 6 aylık süre içerisinde İhracatçı Birliği Genel Sekterliği kaydına girmeyen başvurular geçersizdir.

  Destek başvuru dosyası hazırlarken destek başvuru kılavuzunda yer alan dosya düzenine uymanız önem arz etmektedir.

  Başvuru dosyanızda zorunlu belgelerin yer aldığından emin olunuz. (Zorunlu belgenin olmadığı harcamadan destek alamazsınız!) (Zorunlu belgeler için Genelge'nin 19. Maddesine göz atınız.)

  Destek başvuruları, yalnızca destek başvuru dosyanızın PDF formatına dönüştürülerek yasal ve geçerli elektronik imza atmanız ve süresi içinde bu başvuyu ilgili Genel Sekreterlik kaydına sokmanız halinde kabul edilir.

  Her destek başvurusunda imza sirkülerinin yer alması zorunludur.

  Yalnızca Ek-3'te yer alan alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri Ticaret Bakanlığınca onaylı projenizin “ilgili yılına” eklenmiş olması halinde desteklenmektedir.

  Elektronik faturaların XML formatlarının da Kep iletisi ile iletilmesi gerekmektedir.

  Yurt dışından temin edilen tüm evraklar düzenlendiği ülkede yer alan Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylı olmalıdır. Destek başvuru süresi içinde ilgili Ticaret Ataşeliği'ne/Müşavirliği'ne onaylatılmamış zorunlu evraklar ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

  Örnek 1; WGSN üyelikleri için alınan faturaların Londra Ticaret Müşavirliği'ne onaylatılması gerekmektedir.

  Örnek 2; Yurt dışından satın alınan alet-teçhizat ve makinelere ilişkin fatura ve sözleşmelerin ilgili ülkenin Ticaret Müşavirliği'ne onaylatılması gerekmektedir.

  Elektronik imzalı başvurularınızı eib@hs01.kep.tr adresine gönderebilirsiniz..

  İstihdam desteğinde personelinizin hali hazırda çalışan olması ya da yeni istihdam edilecek olması önemli değildir.

  Yurtiçinde düzenlenen tüm ödeme belgeleri ilgili bankadan ıslak imza ve kaşe ile onaylı şekilde ibraz edilmelidir.

  Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde, kredi kartı ekstresinde ilgili harcama kaleminin ödendiğini gösteren işlem tarihi 6 aylık başvuru süresinin başladığı tarihtir. ( Taksitle yapılan ödemelerde taksit ödemeleri destek süresi için kriter oluşturmamaktadır )

  Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, ilgili harcama kaleminin yer aldığı kredi kartı ekstresi ilgili bankadan ıslak imza ve kaşe ile onaylı olarak ibraz edilmelidir

  Kredi kartı ile yapılan ödemelerde şirket tüzel kişiliğine ait kredi kartının kullanılmasına özen gösterilmelidir. Ödemenin, imza sirkülerinde belirtilen ve temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından yapılmış olması halinde daha sonra şirketin bu kişilere ödeme yapması gerekmektedir.

  Çek ile yapılan ödemelerde çekin ödendiği tarih 6 aylık başvuru süresinin başladığı tarihtir. ( Çek üzerindeki keşide tarihi destek süresi kriter oluşturmamaktadır )

  Çek ile yapılan ödemelerde, çekin ödendiğini gösterir ödeme belgesi ile birlikte çekin fotokopisi de ibraz edilmelidir.

  DESTEK BAŞVURUSUNU HAZIRLARKEN AŞAĞIDA YER ALAN KILAVUZA GÖRE HAREKET ETMENİZ DOSYA İNCELEME SÜREÇLERİNİ KISALTACAKTIR.

   

   

      Destek başvurusu yapabilmek için;

       * Mevzuatta bahsedilen tüm evrakları hazırlayınız, sitemizde yer alan sıralamaya göre düzenleyiniz,

       ** Hazırladığınız evrakları PDF formatına dönüştürerek bilgisayarınıza aktarınız.

       ***  İmza sirkülerinde yetkili kişi/kişilere ait elektronik imzanız olmalıdır.

       **** Şirketinize ait resmi KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizin olması gerekmektedir.

  Pazar Araştırması Desteği (Yurt Dışı Seyahat - Konaklama ve Ulaşım harcamaları) Başvuruları Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğüne Yapılmaktadır.!!!

          Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Kep Adresi: eb.batianadolu@hs01.kep.tr

          Ege İhracatçı Birlikleri Kep Adresi: eib@hs01.kep.tr

  Elektronik İmza Portalına Giriş Yapmak İçin Tıklayınız (Sayfada Yer Alan Uyarıları Dikkatlice Okuyunuz.)  TASARIM DESTEĞİ DOSYA HAZIRLAMA KILAVUZU  


     Bu kılavuzda;

   Destek başvuru sürelerini,

   Destek başvuru dosyası hazırlarken gerekli olan evrakları,

   Destek başvuru dosyasının hızla sonuçlanabilmesi için uyulması gereken kuralları,

   Dosya sıralamasını, düzenini,

   Dikkat edilmesi gereken hususları,

   Adım adım dosya hazırlama sürecini bulabilirsiniz.

   ÖNEMLİ NOT: Bu kılavız, üye olan firmalarımızın dosya süreçlerini hızlandırmak için hazırlanmıştır ve bağlayıcı değildir. Nihai bilgiler 2008/2 Sayılı Tebliğ ve bu Tebliğ'e İlişkin Genelge'de yer almaktadır.  

   


  Kep İle Başvuruda Dosya Sıralaması Şu Şekilde Olmalıdır;