TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ   

2006/4 Sayılı Tebliğ (27.10.2017)    

2006/4 Sayılı Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (19/01/2018)  

2006/4 Sayılı Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (25/08/2017)  

Genelge değişikliği karşılaştırma tablosu (25.08.2017)  

Mevzuat Değişikliğine ilişkin Açıklamalar  

 TURQUALITY® internet sitesi

TURQUALITY® Logo Kullanım Kılavuzu